Bedrijfsinformatie

De Groene Hand is de samenwerking tussen merkfabrikanten, vakhandelaren en eindgebruikers. De filosofie van De Groene Hand is het bevorderen van kennis, keuze en aanbod op het gebied van kwaliteitsgereedschap. Door een jarenlange ervaring is De Groene Hand het nieuwe medium waar elke doelgroep de benodigde informatie kan vinden. Door samenwerking en uitwisseling van ervaringen biedt De Groene Hand een beter eindresultaat aan de eindgebruiker.

De Groene Hand is bestemd voor vakmensen die werkzaam zijn in diverse sectoren, zoals de hovenierssector, grond- , weg- en waterbouw, maar ook voor tuinders, stratenmakers en agrariërs. De Groene Hand staat ook klaar voor de particuliere tuinliefhebber.

Vakmensen houden van goed gereedschap met een lange levensduur. Het doel van De Groene Hand is om informatie beschikbaar te stellen zodat de juiste keuze gemaakt kan worden in de aanschaf van het juiste kwaliteitsgereedschap. De Groene Hand geeft een impuls aan de beleving van kwaliteitsgereedschappen.

De eindgebruiker van het gereedschap staat centraal omdat De Groene Hand dit de belangrijke schakel vindt in het gehele proces. De kracht van De Groene Hand is het aanbieden van merkgereedschap met constante kwaliteit.


Filosofie

De Groene Hand is bestemd voor vakmensen die werkzaam zijn in diverse sectoren, zoals:

 • De hovenierssector

 • grond-, weg en waterbouw

 • Tuinders

 • Stratenmakers

 • Agrariërs

De Groene hand staat ook klaar voor de particuliere tuinliefhebber. Vakmensen houden van goed gereedschap met een lange levensduur.
Het Doel van de Groene Hand is om informatie beschikbaar te stellen zodat de juiste keuze,
gemaakt kan worden in de aanschaf van het juiste kwaliteitsgereedschap. De Groene Hand geeft een impuls aan de beleving van kwaliteitsgereedschappen.
De eindgebruiker van het gereedschap staat centraal omdat dit de belangrijkste schakel is van het hele proces.
De kracht van De Groene Hand is het aanbieden van merkgereedschap met constante kwaliteit.


Onze merken

De wereld van de Groene Hand wordt gevormd door 3 richtlijnen:

 • Sterk
 • Duurzaam
 • Kwaliteit

Dit is ook wat wij verwachten van de merkfabrikanten, maar ook wat wij willen aanbieden aan de eindgebruiker.
De Groene Hand ziet dit ook als een eigen wereld die met goed advies en aandacht aangeboden kan worden aan iedereen die volgens deze richtlijnen wil werken.

Een overzicht van alle merken in ons assortiment vind u hier.


Duurzaamheid

People, Profit en Planet

Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.
Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P's.

 • People  (mensen)
 • Profit (winst)
 • Planet (Aarde)

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten, is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen.
Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen.
Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten.
Dit geldt ook voor de vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedsel

problematiek.


De Groene Hand Vakhandelaar

De Groene Hand zorgt voor de samenstelling en beschikbaarheid van het Groene Hand boekje met kwaliteitsgereedschappen, de online baldercatalogus en het online platform www.degroenehand.com.

Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij aangesloten vakhandelaren. 
Producten uit het boekje kunnen besteld worden bij De Groene Hand Vakhandelaar door middel van het opgeven van het aantal en artikelnummer.
Het is tevens mogelijk om op www.degroenehand.com, met goedkeuring van de vakhandelaar, te bestellen, zie uitleg.
Uw Groene Hand Vakhandelaar zorgt voor de facturering van de bestelde producten.