Duurzaamheid en de toekomst

People, Profit en Planet

Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.
Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P's.

  • People  (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (Aarde)

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten, is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen.
Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen.
Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten.
Dit geldt ook voor de vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.